Czy zaprawianie nasion buraków cukrowych neonikotynoidami
jest bezpieczne dla owad
ów zapylających i środowiska?

 

TAK!

 

 
 • Burak cukrowy nie jest rośliną atrakcyjną dla zapylaczy, ponieważ nie wytwarza kwiatostanu (pyłków) w okresie wzrostu do osiągnięcia dojrzałości koniecznej do produkcji cukru.
 • Sposób otoczkowania nasion (neonikotynoidy znajdują się wewnątrz i są otoczone warstwą zewnętrzną) oraz siewu (mechaniczny, ograniczająca pylenie) odpowiadają najwyższym standardom technicznym, co zapewnia bezpieczeństwo organizmom niebędącym celem zwalczania przez neonikotynoidy.
 • Przenikanie neonikotynoidów do środowiska poprzez gutację jest znikome, ponieważ burak jest rośliną z niewielką liczbą wypotników. Także pozostałości po zbiorze są śladowe
 • Niskie stężenie neonikotynoidów w połączeniu z faktem, że w Polsce powszechnie w burakach cukrowych uprawia się zboża, czyli rośliny nieatrakcyjne dla zapylaczy, powoduje, że stosowanie neonikotynoidów do ochorny buraków cukrowych jest bezpieczne.

  


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że ryzyko dla zapylaczy wynikające ze stosowania neonikotynoid
ów w uprawie buraka cukrowego
związane jest jedynie z roślinami uprawianymi po burakach,
przy kt
órych, zdaniem EFSA, nie udowodniono w pełni ich bezpieczeństwa.

 

Komisja Europejska1, proponując wycofanie zapraw do ochrony buraków cukrowych,

nie wzięła pod uwagę tego, że po burakach na tym samym polu
wysiewa się uprawy nieatrakcyjne dla owad
ów zapylających!

 

1 W ramach Komisji Europejskiej były sprzeczne opinie odnośnie restrykcji wobec neonikotynoidów do ochrony buraków cukrowych. Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan sprzeciwiał się restrykcjom dla buraków cukrowych, ale Komisarz UE Vytenis Andriukaitis, odpowiedzialny za tę decyzję, nie wziął jego opinii pod uwagę.

 


 

 

Czy alternatywne środki ochrony roślin są lepsze

dla owadów zapylających i środowiska niż neonikotynoidy ?

 

NIE!

 

 
 
 
 
 • Zaprawy nasienne są zdecydowanie lepsze dla owadów zapylających i środowiska niż opryski. Brak zapraw neonikotynoidowych spowoduje konieczność kilkukrotnych oprysków i zwiększy stosowanie środków chemicznych, co jest sprzeczne z zasadami integrowanej ochrony roślin i rolnictwa zrównoważone.
 • Ilość stosowanych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów w zaprawianych nasion jest bardzo niska (od 20 do 60 g/ha). Siew punktowy nasion powoduje, że działanie neonikotynoidów odbywa się na niewielkim obszarze pola, a nie jako w przypadku oprysków na całej powierzchni.
 • Zastosowanie nasion buraka zaprawionych neonikotynoidami pozwoliło na redukcję stosowania insektycydów.
 • Systematyczne pobieranie neonikotynoidów przez rośliny zapewnia wystarczającą ochronę wszystkich jej części przed wieloma szkodnikami we wczesnych stadiach wzrostu roślin (do 12 tygodni po wysiewie), co jest powodem ich powszechnego stosowania w zaprawianiu nasion.

  

 

Stosowanie neonikotynoidów w zaprawach nasion buraka cukrowego spowodowało wielokrotne zmniejszenie
ilości stosowanych środków ochrony roślin!

 

 

 

 


 

 

 

Czy zakaz zaprawiania nasion buraków cukrowych neonikotynoidami
zagraża produkcji burak
ów cukrowych i cukru w Polsce?

 

TAK!

 

 • Dla wielu szkodników atakujących buraki cukrowe, np. śmietka, mszyce, drobnica, szarek komośnik, płaszczyniec burakowy czy pchełka, nie są dostępne żadne w pełni skuteczne alternatywy, również niechemiczne, dla neonikotynoidów.
 • Według przeprowadzonej ekspertyzy przez firmę badawczą Kleffmann Group pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce” szacuje się, że w przypadku braku możliwości stosowania neonikotynoidów w uprawie buraków cukrowych średnia utrata plonów w Polsce może sięgać 15%, a straty jakości do 10%.
 • W regionach szczególnie narażonych na epidemie żółtaczki wirusowej z powodu dużej populacji mszyc podczas wczesnych stadiów wzrostu buraka, straty wydajności mogą wynosić nawet 50% na najbardziej narażonych plantacjach.
 • Zmniejszenie zbiorów i jakości buraków cukrowych stworzy poważne zagrożenie dla konkurencyjności produkcji cukru w Polsce.

 

 

Brak możliwość skutecznej ochrony buraków cukrowych spowodują
szerokie negatywne konsekwencje dla produkcji rolno-spożywczej w Polsce!